Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
: 0 552 584 84 10 Caddebostan Mah. Dr. Abdülkadir Noyan Sok. No/16/26 Kat :3 KADIKÖY /İSTANBUL
Türkçe İngilizce Fransıca Almanca

Meme Rekonstrüksiyonu

Meme Rekonstrüksiyonu Nedir?

Meme Rekonstrüksiyonu; Meme kanseri yada başka nedenle memenin tamamı ya da bir bölümü alınan bayanlara diğer memelerine benzer yeni meme yapılmasıdır.Fiyat 2020

Meme kanseri yada başka bir nedenle memesinin tamamı ya da bir bölümü alınan bayanlara diğer memelerine benzer yeni meme yapılmasıdır.

Erken meme kanseri tespiti yapılan birçok kadında artık memenin sadece kanserli kısmını içeren meme bölümü çıkarılarak memeyi büyük oranda korumak mümkün oluyor. Memesi büyük olan bayanlarda memenin rekonstrüksiyonu bu durumdan dolayı gerekmiyor. Kalan meme yeterli meme dokusu sağlıyor. Memesi  çok küçük olan bayanlarda ise bu işlem sonrası memenin yeniden yapılması ihtiyacı doğuyor.

Memenin rekonstrüksiyonu Plastik Cerrahi uzmanları tarafından yapılan bir işlemdir. Memenin kanser nedeniyle tamamı alındığında diğer meme ile uyumlu meme yapmak mümkündür. Hatta meme ucu da yapılabilir. Bazı meme kanseri tiplerinde ailenin bayanları tarafından taşınan gen tahlil edilerek meme kanseri olmadan meme dokusunun tamamının alınmasına karar verilebilir. Bu durumda meme başı korunarak tüm meme dokusu alınır. Silikon konularak meme rekonstrüksiyonu tamamlanır.

Alınan memenin yeniden oluşturulması genel olarak iki şekilde yapılabilir:

 1. Protez  ile Meme Onarımı (Meme protezi kullanılarak )
 2. Otojen Doku ile Meme Onarımı (Hastanın kendi dokusu kullanılarak)
 1. PROTEZLE MEME ONARIMI:

Şekil olarak 2 tip kalıcı meme protezi var:

 1. Yuvarlak Protez:Bu protezler genelde meme onarımında tercih edilmemektedir.
 2. Anatomik (Damla) Protezler:Meme onarımında meme tümüyle alındığı için anatomik protezler tercih edilir. Bu protezlerin dış cidarı silikon madde ile çevrilidir. İçi silikon jel ya da sıvı (serum) ile doldurulur.

Meme onarımında kullanılan bazı meme protezlerinde hem silikon jel hem serum içerik ile kombine edilir. Bu protezlerde iki boşluk bulunur. % 35’lik dış boşluk silikon jel ile doludur. %65’lik iç boşluk ise bir port yardımıyla serum (tuzlu su) verilerek şişirilir. Bu tip protezler radyoterapi görecek hastalarda kullanılır. Bu protezlerde radyoterapi sonrasında bir deformasyon yoksa  port çıkarılarak protez kalıcı hale getirilebilir.  Protezin dış çeperinde jel olmasının sebebi meme dokusuna en yakın doku ve hissi silikonun vermesidir. Serumda ise titreşim olabilir ve hasta bunu göğüs kafesinde hissedebilir. Ayrıca serum sıcak ve soğuğa daha çabuk tepki verir. Serumlu protezler bu sebeple daha az kullanılır. Silikon jelin yoğunluğu meme dokusuna yakındır.

İlginizi Çekebilir  Burun Estetiği

Protezle meme onarımı genel olarak 2 şekilde yapılabilir:

 1. Protezle eş zamanlı meme onarımı
 2. Protezle aşamalı (çift seans) meme onarımı
 3. Protezle Eş Zamanlı Meme Onarımı:

Mastektominin (memenin alınması) yapıldığı aynı cerrahi seansta memenin onarılması olan bu işlemde kalıcı ya da geçici protezler kullanılır.

 1. Kalıcı Protezle (Eş zamanlı) Onarım:

Hasta mastektomi (memenin alınması) sonrası radyoterapi görmeyecekse aynı cerrahi seansta kalıcı bir protez yerleştirilir.  Protezin kalıcılığına göre bu memede başka bir işleme ihtiyaç duyulmaz.

 1. Geçici Protezle Onarım:

Eğer hasta mastektomi (memenin alınması) sonrası radyoterapi tedavisi görecekse, aynı cerrahi seansta geçici protez yerleştirilir. Geçici protezin en önemli katkısı radyoterapi tedavisi süresince meme bölgesinde bir volüm oluşturmaktır. Eğer geçici protez bu bölgeye yerleştirilmezse, meme bölgesi radyoterapi tedavisi döneminde dümdüz bir duvar şeklinde iyileşir, radyoterapi bu bölgeyi daha da düz hale getirir ve ilerleyen dönemlerde bu bölgeyi genişletip protez yerleştirmek çok zor olur. O zaman zaten tek seçenek olarak kendi dokusu ile onarım kalır.  Geçici protez yerleştirildiğinde ise hastada radyoterapiden sonra meme onarım seçeneği olarak geçici protez çıkarılarak ya kalıcı bir protez kullanılır ya da hastanın kendi dokusu kullanılarak meme onarımı tamamlanmış olur. Geçici protezde porttan girip serum ile protez şişirilebilir, gerektiğinde radyoterapi esnasında ışının daha iyi alınabilmesi için geçici protezin volümü porttan sıvı alınıp-verilmesi ile değiştirilebilir. Radyoterapi tedavisi bittikten yaklaşık 6 ay ila 1 yıl sonra radyoterapinin dokulara yaptığı hasar iyileşir ve geçici protez çıkarılıp kalıcı proteze geçilebilir. Kalıcı protez yerleştirilirken yağ enjeksiyonu ile de desteklenebilir. Bazı durumlarda geçici protez eğer kombine protez (silikon jel ve serum içeriyor) ise protez üstündeki port çıkarılıp kalıcı proteze dönüştürülebilir. Ancak ciltte radyoterapinin büyük bir deformasyon yaratmamış olması gerekir.  Hastanın cildi ve kasında radyoterapinin yaptığı hasar çok fazla ise (bu hasar tümörün yerleşimine göre, alınan doza ve kişinin vücut yapısının vereceği reaksiyona göre değişir) geçici protez çıkarılıp kalıcı proteze geçerken bazı sorunlar yaşanabilir. Bu durumda geçici protez çıkarıp yerine hastanın kendi dokusu ile onarım yapılır.

İlginizi Çekebilir  Kol Germe Estetiği
 1. Protezlerle Aşamalı (Çift Seans) Meme Onarımı:

Bu yöntem sıklıkla memesi daha önce alınmış ve herhangi bir meme onarımı yapılmamış olan hastalarda tercih edilmektedir. Bu onarımda, ilk seansta bir doku genişletici (balon) kullanılır, ikinci seansta kalıcı protez ya da hastanın kendi dokusu ile onarım yapılır. Aşamalı onarımın ilk cerrahi seansında hastanın meme bölgesine doku genişletici (ekspander) yerleştirilir. Doku genişletici (ekspander) balon gibidir şişirilir; böylece meme bölgesi volüm kazanılır. 3 -6 aylık bir süre beklenir. Bundan sonra doku genişletici çıkarıp ikinci seansta kalıcı protez ya da hastanın kendi dokusu ile onarım yapılır.

Protezlerin bir ömrü var mıdır?

Herhangi bir baskı, üzerine yatma ya da emniyet kemeri baskısı gibi durumlarla meme protezleri patlayamaz. Ancak delici kesici bir travma yaşandığında patlar. Bu durumda da zararlı bir gelişme olmaz. Günümüzde kullanılan jeller 4’üncü nesil FDA (US Food and Drug Administration) onaylı jellerdir. İçindeki malzeme patlasa da vücuda yayılmaz, akmaz. Patlayıp patlamadığı ultrason ile görülebilir. Bunların meme kanseri yapma ya da meme kanserini tetikleme gibi bir etkisi yoktur.

 1. OTOJEN DOKU İLE MEME ONARIMI:

Hastanın kendi vücudunun başka bir yerinden alınan cilt, yağ ve kas doku ile yapılan meme oluşturma işlemi, otojen rekonstrüksiyondur. Otojen meme rekonstrüksiyonunu, protezle meme rekonstrüksiyonundan ayıran en önemli fark kendi dokusundan olması dolayısıyla doğal görüntü olması ve proteze bağlı kabul edilmeme, enfeksiyon, kapsül oluşumu, cilt kaybı, değiştirme gereksinimi gibi risklerin olmamasıdır.

Otojen rekonstrüksiyon için farklı seçenekler mevcuttur. Karın bölgesinden yapılan TRAM flep ve DİEP flep, sırt bölgesinden yapılan latissimus dorsi flep, uyluktan yapılan TUG flep, kalçadan yapılan gluteal flepler, bel yan bölgeden yapılan Ruben’s fat pad flep bunların en önemlileridir. Bu yöntemlerden karın bölgesinden elde edilen dokuların kullanılması en sık kullanılan otojen meme rekonstrüksiyonu seçeneğidir.

Meme rekonstrüksiyonu için başka hangi dokular kullanılır?

Sırt bölgesinde bulunan latissimus dorsi kas tek başına ya da bir miktar cilt dokusu ile birlikte meme oluşturulması için kullanılabilir. Bu yöntem çoğu kadında yeterli örtü dokusu oluşturmasına rağmen, meme görüntüsü oluşturacak dolgunluk ve kıvrımı veremez. Bazı hastalarda mastektomi sırasında meme bölgesindeki açıklığı kapatmak için kullanılabildiği gibi, bazen de silikon meme protezi ile kullanıldığında yeterli meme büyüklüğü ve kıvrımı oluşturulmak için kullanılabilir. Yöntemin dezavantajı, sırt bölgesinde kamuflajı zor olan bir iz bırakması ve yara iyileşme problemleri olabilmesidir.

İlginizi Çekebilir  Meme Dikleştirme

Karın ve sırt bölgesi dokular kullanılamadığında kalça bölgesinden ‘gluteal flepler’, yan bel bölgesinden ‘Ruben’s yağ dokusu’,uyluk iç yüzden ‘transvers üst grasilis flep’ serbest flep olarak mikrocerrahi tekniklerle meme rekonstrüksiyonu olarak kullanılabilir. Ayrıca bazı hastalarda meme dokusu yakınındaki dokular da kısmi meme rekonstrüksiyonu için kullanılabilir.

Meme onarımı ameliyatları yağ enjeksiyonu ile kombine edilebilir mi?

Meme onarımı ameliyatları bazen memeye yağ enjeksiyonları ile kombine edilebilir. Aynı cerrahi seansta meme protezi konulurken, yağ enjeksiyonu da yapılabilirken, daha önce meme protezi konmuş bir memede estetik sonucun daha iyi olabilmesi için daha sonra da yağ enjeksiyonu yapılabilir. Hastanın kendi dokusuyla onarılmış olan bir memeye yine estetik sonucunun daha başarılı olabilmesi için yağ enjeksiyonu kombine edilebilir. Yağ meme onarımlarımda bir kamuflaj görevi görür. Bazen protez ve cilt, özellikle bazı zayıf hastalarda çok yakın olur. Bu sebeple cilt altında protez hissedilebilir. Özellikle radyoterapi gören kişilerde cilt incelebilir ve protez daha belirgin olur. Protezin belirgin halinin giderilmesi ya da çökme ve çukurlaşma gibi bazı deformasyonları gidermek, daha yumuşak ve estetik bir görüntü elde edebilmek için enjektörlerle karından ya da sırt bölgesinden yağ alınır. Bu yağlar ameliyathanede bir işlemden geçirilir ve memenin veya memelerin gerekli bölgelerine enjekte edilir.

Ameliyat Sonrası

Yeni yapılan meme dokusu, diğeri ile karşılaştırıldığında tamamen aynı şekil ve özelliklerde olmayabilir. Amaç mümkün olduğunca benzer bir sonuca ulaşmaktır. Fakat bu minimal değişiklikler çevrenizdekiler tarafından değil yalnızca sizin tarafınızdan algılanacaktır.

Meme rekonstrüksiyonu ameliyatı hastaların hem görünümlerinde hem de hayata bakışlarında önemli  değişiklikler yapan bir ameliyattır. Amerika Birleşik Devletleri`nde meme rekonstrüksiyonu geçirmiş hastalarda yapılan bir araştırmada hastaların %98`i yine aynı sorunla karşılaşsalar yeniden meme rekonstrüksyonu yaptırmak isteyeceklerini belirtmişlerdir.

Diğer Memeye Yapılacak Ameliyatlar

Meme rekonstrüksiyonu ile birlikte karşı memeye de, simetrinin daha iyi sağlanabilmesi için aynı seansta müdahale edilebilir. Yeni yapılan memeyle uyumun sağlanması için diğer meme küçültülebilir, büyütülebilir veya dikleştirilebilir. Meme kanseri ameliyatı olan bazı yüksek riskli hastalarda kanser olmasa da karşı memenin içindeki meme dokuları boşaltılarak meme protezi uygulanabilir. Böylece, ileri dönemde, diğer memede de kanser gelişme riski ortadan kaldırılmış olur.

-YÜZ
-MEME
-VÜCUT
-DOLGU
-CİLT
-SAÇ EKİMİ